top of page

Tue nuoria opinnäytetyössä!

Päivitetty: 28. tammik. 2022


Samanarvoinen elämäni -hankkeen osana kulkee vuoden 2022 ajan opinnäytetyön tekeminen. Keväällä sekä kirjastoissa näyttelyssä vierailevien että sähköiseen valokuvanäyttelyyn tutustuvien on mahdollisuus ottaa osaa opinnäytetyöhön.


Opinnäytetyön tekijät Sara Hermansson ja Milja Elonen opiskelevat Turun Ammattikorkeakoulussa. Heidän tutkimuksensa Samanarvoinen elämäni – myötätunnon vaikutus eriarvoisuuden vähentämisessä yhtenä lähteenä on näyttelyvieraiden kokemukset. Kyselylomakkeessa tarkastellaan Samanarvoinen elämäni -valokuvanäyttelyn herättämiä ajatuksia ja kokemuksia eriarvoisuuteen liittyen. Kyselylomake pyrkii selvittämään valokuvanäyttelyn vaikutuksia eriarvoisuuden vähentämisessä.


Hermansson ja Elonen viimeistelevät tänä vuonna sosionomiopintojaan. Heidän tarkoituksenaan on saada tarpeeksi vastauksia kyselyyn kevään 2022 aikana. Aloitamme vastausten analysoinnin kesäloman jälkeen. Tulokset ovat valmiina loppuvuodesta.


Kyselyn vastauksilla on keskeinen osa opinnäytetyössä


“Eriarvoisuutta esiintyy ihmisten arjessa joka päivä. Kyselylomakkeeseen vastatessa ihminen pysähtyy hetkeksi pohtimaan kyseistä teemaa sekä valokuvanäyttelyn herättämiä ajatuksia. Parhaimmillaan tämä saa ihmisen reflektoimaan omaa käytöstään, mikä voi vähentää eriarvoistavan käytöksen ilmenemistä arjessa”, Sara Hermansson sanoo.


“Vastaukset antavat tärkeää tietoa siitä, vaikuttaako näyttelyn näkeminen ja kokeminen ihmisten asenteisiin ja ajatuksiin eriarvoisuudesta. Eriarvoisuus on laaja ilmiö, ja sen vähentämiseksi tarvitaan tekoja ihan meidän jokaisen arkielämässä”, Milja Elonen jatkaa.


Näyttelyn teemat ovat tulleet Saralle ja Miljalle tutuiksi jo opintojen aikana.


“Köyhyys, epätasa-arvo sekä alhainen sosioekonominen asema ovat teemoja, jotka ovat tulleet esille sosionomiopintojen aikana. Myöskin empatia ja ihmisyys ovat arvoja, joita on opintojen aikana korostettu”, Sara sanoo.


“Sosionomin opinnoissa käsitellään paljon eriarvoisuutta ja sitä, miten eri tavoin se voi näkyä ihmisten arjessa. Koulussa keskitymme paljon Suomessa näkyvään eriarvoisuuteen, joten on kiva perehtyä myös laajemmin maailman tilanteeseen” Milja täydentää. Sara ja Milja valmistuvat toivottavasti vuonna 2023. Saraa kiinnostaisi tulevaisuudessa työskennellä monikulttuurisuuden sekä lasten ja nuorten parissa. Milja vielä ehtii etsiä omaa juttuaan: “Haluaisin nähdä ja kokea sosiaalialan työpaikkoja laajasti. Tykkään työskennellä lasten ja nuorten parissa, joten ehkäpä suuntaan katseeni ensin sellaisiin hommiin”.


Osallistu opinnäytetyöhön näin:

  1. Katso läpi GMB Akashin kuvat joko sähköisessä näyttelyssä tai paikan päällä

  2. Tee pohdintatehtäviä yksin tai ryhmässä

  3. Vastaa opinnäytetyöhön liittyviin kysymyksiin


Sähköisellä lomakkeella tehdyt vastaukset tallentuvat automaattisesti. Vastaukset tulevat ainoastaan opinnäytetyön tekijöiden käyttöön. Opinnäytetyön linkki on auki kevään 2022 ajan.
Kuvassa opinnäytetyön tekijät Sara Hermansson ja Milja Elonen Turun ammattikorkeakoulusta.


Comments


bottom of page