top of page

Reflexmaterial

Uppgifter om medkänsla och empati att göras i grupp

Dessa uppgifter förknippar sig med materialen om minskning av ojämlikhet i projektet Mitt jämlika liv. Förutom uppgifter som funderas själv kan man öva på empati och medkänsla även i grupp. Här finns några interaktiva och berättande uppgifter som man kan göra under ledning av läraren eller någon annan fostrare.

Ulkoministeriö

UM_merkki_musta_RGB.png

Utrikesministeriet

Logo FI PNG White.png

Interaktiva praktiska övningar

Jag lyssnar på dig

Övningens mål: att ta hänsyn till den andra

Material: Ljudanläggning

Övningens gång: Läraren eller grupphandledaren går först igenom övningens gång med deltagarna och sätter sedan på lugn musik. Deltagarna går runt i rummet kors och tvärs i takt med musiken och koncentrerar sig på hur det känns. När musiken slutar stannar de och väljer någon person som står nära dem. Grupphandledaren ber deltagarna att vända sin kropp mot sin medmänniska och försäkra sig att de fäster sin fulla uppmärksamhet på hen. Deltagarna ser sin medmänniska i ögonen intresserad men utan att vänta på något och frågar hur hen mår. De ska lyssna på sin medmänniska genuint och hålla tillbaka sina egna åsikter och känslor gällande det de har hört. Viktigt är vad medmänniskan själv tror och känner och att hen upplever att hen har blivit förstådd. Det är nyckeln till medkänsla.

Nät av beröm

Övningens mål: att lära känna igen andras känslor, uppskatta turer, känna sig som en del av gruppen och nå de gemensamma målen. Gruppens medlemmar ska känna varandra i förhand.

Material: Ett garnnystan

Övningens gång: Alla deltagarna sitter i en ring. Läraren eller grupphandledaren börjar med att kasta garnnystanet till någon utan att släppa garnets ända. När hen kastar garnnystanet säger hen något positivt om personen som hen kastar det till, något som hen tycker om eller uppskattar i hen. Den som tar emot garnnystanet, tar fast i garnet, kastar garnnystanet till nästa person och säger något positivt om hen. Garnnystanet som har kastats kors och tvärs i ringen bildar ett positivt nät av beröm.

Övningen slutar när alla har fått garnnystanet. Efter övningen diskuterar man om hur det har känts för deltagarna, hur de har mottagit berömmen och om de har kännit igen dem i sig själv.

Var den andra

Övningens mål: att lära känna igen den andras känslor och uppskatta turer. Att arbeta bland skillnader, likheter och motstridigheter som möjligen uppkommer i gruppen och förstärka positiva attityder, samarbetsförmåga, uppskattning och tolerans. Övningen fungerar bäst i en liten grupp vars deltagare känner varandra ganska bra.

Material: plagg

Övningens gång: varje deltagare väljer sig ett plagg (en jacka, en sjal, en väska, glasögon, handskar, en hatt osv.) Grupphandledaren samlar alla plagg i en påse så att alla visar sitt eget plagg till de andra innan hen lägger det i påsen. Plaggen delas åter till deltagarna som sitter i en ring så att var och en har någon annans plagg. De klär på sig plaggen och grupphandledaren ber dem att ta tänka sig in i den andra personens situation och fundera på hur det känns för hen. Varje medlem i gruppen berättar i sin tur vad hen vet om sin kompis och beskriver hens känslor.

Konflikternas berg

Övningens mål: lära känna den andras obekvämhet i grupparbete. Lära känna igen andras känslor och leta efter lösningar i konflikter.

Material: en stor skokartong, papperslappar

Övningens gång: varje deltagare skriver anonymt på papper en konfliktsituation i vilken hen har kännt sig obekväm och som hen inte skulle vilja uppleva igen.

Alla lägger pappren i skokartongen. Var och en tar en lapp i sin tur och läser den högt. Gruppen funderar tillsammans på lösningar i varje situation en i taget för att situationen inte ska upprepas.

”Jag” har ”ditt” problem

Övningens mål: förstå den andra personens problem.

Material: papper och en blyertspenna

Övningens gång: varje person skriver på papper så detaljerat som möjligt en konflikt som hen har haft med en annan person. I nedre kanten av pappret skriver hen sitt eget namn.

Pappren blandas och varje deltagare väljer slumpmässigt ett papper som inte är hens eget. När hen har läst situationen för sig själv kan hen be mer information om konflikten av den som skrivit om den.

Efter detta beskriver varje gruppmedlem problemet som hen läst om så som det hade skett till hen själv. Berättaren strävar efter att leva sig in i situationen och fördjupa beskrivningen av situationen med att beskriva sina känslor. Övningen ska genomgås långsamt och man ska reservera tillräckligt med tid så att andra deltagare kan delta i att lösa konflikten med sina kommentarer.

Logo FI PNG White.png
UM_merkki_musta_RGB.png

Ulkoministeriö

Berättande funderingsuppgifter

Att försvara andra

Övningens gång: Läraren eller grupphandledaren ber eleverna att sluta sina ögon, andas lugnt och lugna ned sig. Efter det läser hen högt berättelsen nedan. Till sist funderar eleverna tillsammans på frågorna gällande berättelsen.

”Femteklassisten Maria är väldigt imponerad av en lektion på vilken hennes lärare har talat om hur våra ord påverkar vår uppfattning om världen. Nu förstår Maria hur fel det är att använda sådana ord som ”mamu” eller ”handikappad” på ett nedsättande sätt, eftersom det är elakt och fel mot sådana personer. Maria känner sig obekväm varje gång när hennes vänner använder dessa ord men hon är rädd för att tala emot dem. Borde Maria säga något till sina vänner? Vad tycker du att är bästa lösningen i situationen?”

Kamratskap och ett tjänat pris

Övningens gång: Läraren eller grupphandledaren ber eleverna att sluta sina ögon, andas lugnt och lugna ned sig. Efter det läser hen högt berättelsen nedan. Till sist funderar eleverna tillsammans på frågorna gällande berättelsen.

”I början av skolåret hamnar Kara och Hussein i slagsmål i ett bollspel och i samband med det kallar Kara Hussein för ”mamu”, ett skällsord för invandrare. Hussein är invandrare. Efter slagsmålet kommer Kara överens med sina förälrar om att han inte längre kallar någon ”mamu”, och sluter fred med Hussein. Kara ber Hussein om förlåtelse och de sluter fred. Kara vill emellertid fortfarande inte ha Hussein med i sitt eget fotbollslag, och övertalar ofta även andra pojkar att lämna Hussein sist i lagindelningar. I slutet av höstterminen frågar Karas föräldrar om han har hållit sitt löfte. Vad tycker du att Kara borde svara? Tjänar Kara ett pris för det att han inte längre har bråkat med Hussein?

Hjälper jag min vän med att ”bedra” hen

Övningens gång: Läraren eller grupphandledaren ber eleverna att sluta sina ögon, andas lugnt och lugna ned sig. Efter det läser hen högt berättelsen nedan. Till sist funderar eleverna tillsammans på frågorna gällande berättelsen.

”Pirkka, som går på åttonde klass, har gymnastik som favorithobby. Tränaren påminner dem ibland att de inte ska äta skräpmat eftersom det inte är nyttigt och det inte är bra för framgången i gymnastik att gå upp i vikt. Pirkkas bästa vän Utu har gått mycket ner i vikt under det senaste året och äter ofta inte sin lunch i skolan. Utu är ivrig över att gå ner i vikt men Pirkka är bekymkrad över att Utu kan få anorexi. Utus föräldrar håller inte fast vid mattiderna och ser ut att neka problemet. De är snarare ivriga över Utus fina framgång i gymnastik. Borde Pirkka berätta om sina misstankar till någon vuxen eller riskerar han på så sätt sin vänskap med Utu?”

Logo FI PNG White.png
UM_merkki_musta_RGB.png

Ulkoministeriö

Tips för att öva empati och medkänsla

Säg adjö till fördomar

Det är mycket lättare att ställa dig själv i någon annans position när du inte har värderat och dömt personen i fråga i förväg. Försök att lyssna och ställa dig själv i hens situation före du låter dig bilda en förhandsuppfattning om hen och döma hen.

Din rytm kan vara även min rytm

Det finns människor som talar och agerar mycket snabbt. Andra behöver dock mer tid för att kunna agera och uttrycka sina känslor. Finns det ett rätt eller fel sätt att agera? Du kan förbättra din empatiförmåga med att uppskatta din samtalspartners sätt och rytm att uttrycka sig. Avbryt inte hen utan uppskatta hens tystnader och försök att anpassa dig i hens rytm. 

Anklaga inte

Försök att inte anklaga andra för situationer som de har varit tvungna att leva igenom. Alla människor är inte lika lyckliga och alla människor har inte samma förmåga att lyckas eller vara framgångsrika. Anklaga inte din medmänniska om beslut som enligt din åsikt kan vara fel eller som de inte har vågat fatta. Försök däremot att förstå ”varför”. Kom ihåg att vi alla gör misstag.

Agera i samarbete

Med att agera tillsammans förbättras empatiförmågan. Om du är med i lag- eller organisationsverksamhet eller gör till exempel frivilligarbete i någon förening eller medborgarorganisation lär du dig att ställa dig i en annan persons situation. Med att medleva andras vinster och förluster samt med att vara medveten om andras situation får du en vidare syn både på andras och din egen situation och du lär dig att uppskatta det du har.

Bubblan

”Tänk dig att du befinner dig i en bubbla där du inte kan höra ord. Du ser endast gester, blickar, avsikter... Ge intuitionen en möjlighet och låt dig lära av det. Eftersom du är en känslig människa börjar du märka saker som du tidigare inte har märkt. Du ser en person som ber om hjälp. En situation där du tidigare endast hörde ord av hat får dig nu att le, när du märker gester av närhet som tidigare var osynliga när orden styrde samtalet... Allt detta hjälper dig att förstå den andra, förstå att situationen inte endast består av personerna som styr den.

Du är inte världens navel

Det utövar även vår empatiförmåga att vi strävar att glömma våra egna behov och viljor och ser oss själva och våra behov utifrån. Vi kan märka att vi inte är universumets centrum. Vi är alla likadana, ingen är viktigare än den andra. Att avstå från egocentricitet gör oss mer toleranta och förstående.

Vardaglig medkänsla

Stig varje dag vid en händelse bort en stund från dina egna skor och öva på medkänsla. När du sätter dig in i någon annans skor varje dag blir medkänslan din vardagliga verksamhet och medkänslan är till slut lika vardagligt.

Känslor bakom orden

När någon berättar dig något och du har lyssnat på hens meddelande, gå tillbaka till den på känslonivå. Påminn dig om varje detalj och nämn känslorna som förknippar sig med dem. Detta hjälper dig att känna dig själv bättre och samtidigt hjälper du din samtalspartner att se bakom orden och händelserna. Att känna igen hur orden väcker olika känslor hjälper dig också att utveckla din förmåga till medkänsla.

Odla optimism

En egenskap hos empatiska människor är att de vanligtvis är mycket positiva, optimistiska och skapar en god atmosfär runtom sig. Om du vill förbättra din förmåga till medkänsla, försök hålla dig på avstånd från pessimism och negativitet.

Utveckla din tacksamhetsförmåga

Tacksamhet ger oss krafter. Tacksamhet över vad vi har, vår egen situation och att uppskatta oss själva utvecklar medkänsla och mildhet både till oss själva och andra.

bottom of page