top of page

GMB AKASH

Fotografen berättar berättelser

GMB Akash är en bangladeshisk fotograf som berättar berättelser om människor i samhällets marginaler. Han har samlat berättelser om människor över tjugo år. Han har fotograferat många övergivna människogrupper, såsom prostituerade, kastlösa dvs. daliter och funktionsnedsatta personer.

Han håller kontakt med personerna som han har fotograferat även efter
fotograferingsstunden. Under åren fick han ångest eftersom det inte skedde någon förändring i människornas liv. Han började hjälpa människorna själv. Akash har grundat en skola där barn från fattiga familjer får undervisning. Han utbildar människor även att fotografera. Han har märkt att med utbildning förbättras människornas levnadsnivå.

Akash har fått över hundra internationella priser och hans fotografier har setts i många kända publikationer, såsom i The Guardian, Vogue, Time, Sunday Times och Newsweek.

GMB Akash portrait.jpg
Ytterligare information från fotografen
bottom of page