top of page

Pohdintamateriaali

Ryhmässä tehtäviä harjoituksia myötätunnosta ja empatiasta

Nämä tehtävät liittyvät Samanarvoinen elämäni -hankkeen eriarvoisuuden vähentämiseen tähtääviin materiaaleihin. Yksin pohdittavien tehtävien lisäksi empatiaa ja myötätuntoa voi harjoittaa myös ryhmässä. Tässä on muutamia vuorovaikutteisia ja kerronnallisia tehtäviä, joita voi tehdä opettajan tai jonkun muun kasvattajan ohjaamana.

Ulkoministeriö

UM_merkki_musta_RGB.png

Utrikesministeriet

Logo FI PNG White.png

Vuorovaikutteisia käytännön harjoituksia

Kuuntelen sinua

Harjoituksen tavoite: toisen huomioiminen

Materiaalit: Äänentoistolaite

Harjoituksen kulku: Opettaja tai ryhmänohjaaja käy ensin harjoituksen kulun läpi osallistujien kanssa ja laittaa sitten soimaan rauhallista musiikkia. Osallistujat kulkevat huoneessa ympäriinsä ristiin rastiin, musiikin tahtiin ja keskittyvät siihen, miltä heistä tuntuu. Musiikin lakatessa he pysähtyvät ja valitsevat jonkun lähellään olevan ihmisen. Ryhmänvetäjä pyytää osallistujia kääntämään kehonsa lähimmäistä kohti häntä kohti ja varmistamaan, että he kiinnittävät häneen täyden huomionsa. Osallistujat katsovat lähimmäistään silmiin kiinnostuneena, mutta odottamatta mitään, ja kysyvät hänen vointiaan. Heidän tulee kuunnella lähimmäistään aidosti ja pidättää omia mielipiteitään ja tunteitaan kuuleman suhteen. Tärkeää on se, mitä lähimmäinen itse uskoo, tuntee ja että hän kokee tulleensa ymmärretyksi. Se on avain myötätuntoon.

Kehujen setti

Harjoituksen tavoite: oppia tunnistamaan muiden tunteet, kunnioittaa vuoroja, tuntea kuuluvansa ryhmään ja saavuttaa yhteiset tavoitteet. Ryhmän jäsenten on tunnettava toisensa ennalta.

Materiaalit: Lankakerä

Harjoituksen kulku: Kaikki osallistujat istuvat ympyrässä. Opettaja tai ryhmänohjaaja aloittaa heittämällä lankakerän jollekulle vapauttamatta langan päätä. Heittäessään kerän hän sanoo jotain myönteistä henkilöstä, jolle hän heittää sen, jotain mistä pitää tai mitä arvostaa hänessä. Se, joka ottaa kerän vastaan, tarttuu lankaan, heittää kerän seuraavalle henkilölle ja sanoo tästä jotain positiivista. Ympyrässä ristiin rastiin heitetystä lankakerästä kutoutuu positiivinen kehujen seitti.

Harjoitus päättyy kun kaikki ovat saaneet itselleen kerän. Harjoituksen jälkeen käydään keskustelu siitä, miltä osallistujista on tuntunut, miten he ovat vastaanottaneet kehut ja ovatko he tunnistaneet ne itsessään.

Ole toinen

Harjoituksen tavoite: oppia tunnistamaan muiden tunteet ja kunnioittaa vuoroja. Työskennellä ryhmässä mahdollisesti esiintyvien erojen, yhtäläisyyksien ja ristiriitojen parissa, vahvistaa myönteisiä asenteita, yhteistyökykyä, kunnioitusta ja suvaitsevaisuutta. Harjoitus toimii parhaiten pienessä ryhmässä, jonka osallistujat tuntevat toisensa melko hyvin.

Materiaalit: asusteita

Harjoituksen kulku: jokainen osallistuja valitsee itseltään asusteen tai vaatekappaleen (takki, huivi, laukku, lasit, käsineet, huivi, hattu jne). Ryhmänvetäjä kerää kaikkien asusteet pussiin niin, että jokainen näyttää toisille oman asusteensa ennen sen laittamista pussiin. Asusteet jaetaan ringissä istuville osallistujille uudelleen niin, että jokaisella on jonkun toisen henkilön asuste. He laittavat asusteen päälleen ja ryhmänvetäjä pyytää heitä asettumaan toisen henkilön asemaan ja miettimään miltä hänestä tuntuu. Jokainen ryhmän jäsen kertoo vuorollaan mitä tietää kumppanistaan, kuvailee hänen tunteitaan ja kertomaan meille hänen tuntemuksiaan.

Konfliktien vuori

Harjoituksen tavoite: oppia tuntemaan toisen epämukavuus ryhmässä työskenneltäessä. Oppia tunnistamaan muiden tunteet ja etsimään ratkaisuja konflikteihin.

Materiaalit: iso kenkälaatikko, paperilappuja

Harjoituksen kulku: jokainen osallistuja kirjoittaa paperille nimettömästi konfliktitilanteen, jossa hän on tuntenut olonsa epämukavaksi ja jota he eivät haluaisi kokea uudelleen.

Kaikki paperit laitetaan kenkälaatikkoon. Jokainen ottaa vuorollaan yhden lapun ja lukee sen ääneen. Ryhmää miettii yhdessä ratkaisuja jokaiseen tilanteeseen yksi kerrallaan, jotta tilanne ei toistuisi.

"Minulla" on "sinun" ongelmasi

Harjoituksen tavoite: ymmärtää toisen henkilön ongelmia.

Materiaalit: paperia ja lyijykynä

Harjoituksen kulku: jokainen henkilö kirjoittaa mahdollisimman yksityiskohtaisesti paperille konfliktin, joka hänellä on ollut toisen henkilön kanssa. Paperin alareunaan kirjoitetaan oma nimi.

Paperit sekoitetaan ja jokainen osallistuja valitsee satunnaisesti paperin, joka ei ole heidän omansa. Luettuaan paperin tapahtuman itsekseen, hän voi pyytää sen kirjoittaneelta henkilöltä lisätietoja konfliktista.

Tämän jälkeen jokainen ryhmän jäsen selittää lukemansa ongelman ikään kuin se olisi tapahtunut heille itselleen. Kertoja pyrkii eläytymään tilanteeseen ja voi syventää tilanteen kuvausta selittämällä tunteitaan ja tuntemuksiaan. Harjoitus tulee tehdä hitaasti, ja siihen tulee varata riittävästi aikaa niin, että muut osallistujat voivat osallistua kommenteillaan konfliktin ratkaisuun.

Logo FI PNG White.png
UM_merkki_musta_RGB.png

Ulkoministeriö

Kerronnallisia pohdintatehtäviä

Muiden puolustaminen

Harjoituksen kulku: Opettaja tai ryhmänohjaaja pyytää oppilaita sulkemaan silmänsä, hengittämään rauhallisesti ja rauhoittumaan. Sen jälkeen hän lukee ääneen alla olevan tarinan. Lopuksi oppilaat pohtivat yhdessä tarinaan liittyviä kysymyksiä.

“Viidesluokkalainen Maria oli todella vaikuttunut oppitunnista, jolla hänen opettajansa puhui siitä, miten käyttämämme sanat vaikuttavat käsitykseen maailmasta. Nyt Maria ymmärtää, kuinka väärin on käyttää sellaisia sanoja kuin "mamu", tai "vammainen" halventavalla tavalla, koska se on ilkeää ja väärin tällaisia henkilöitä kohtaan. Maria tuntee olonsa epämukavaksi joka kerta, kun hänen ystävänsä käyttävät näitä sanoja, mutta hän pelkää puhua heitä vastaan. Pitäisikö Marian sanoa jotain ystävilleen? Mikä olisi mielestäsi paras ratkaisu tilanteeseen?“

Kaveruus ja ansaittu palkkio

Opettaja tai ryhmänohjaaja pyytää oppilaita sulkemaan silmänsä, hengittämään rauhallisesti ja rauhoittumaan. Sen jälkeen hän lukee ääneen alla olevan tarinan. Lopuksi oppilaat pohtivat yhdessä tarinaan liittyviä kysymyksiä.

“Kouluvuoden alussa Kara ja Hussein joutuivat tappeluun pallopelissä, jonka yhteydessä Sami kutsui Husseinia mamuksi. Hussein on maahanmuuttaja. Tappelun jälkeen Kara sopii vanhempiensa kanssa, ettei hän enää kutsuisi ketään mamuksi, ja sopisi riidan Husseinin kanssa. Kara pyytää Husseinilta anteeksi ja riita sovitaan. Kara ei kuitenkaan edelleenkään halua Husseinia omaan jalkapallojoukkueeseensa, ja taivuttelee usein muutkin pojat jättämään Husseinin viimeiseksi joukkuejaossa. Syyslukukauden lopussa Karan vanhemmat kysyvät onko hän pitänyt lupauksensa. Mitä Karan tulisi mielestäsi vastata? Ansaitseeko Kara palkkion siitä, ettei ole enää tapellut Husseinin kanssa?”

Autanko ystävää "pettämällä" hänet

Harjoituksen kulku: Opettaja tai ryhmänohjaaja pyytää oppilaita sulkemaan silmänsä, hengittämään rauhallisesti ja rauhoittumaan. Sen jälkeen hän lukee ääneen alla olevan tarinan. Lopuksi oppilaat pohtivat yhdessä tarinaan liittyviä kysymyksiä.

“Kahdeksasluokkalaisen Pirkan lempiharrastus on voimistelu. Valmentaja muistuttaa heitä toisinaan, etteivät he söisi roskaruokaa, sillä se ei ole terveellistä, ja painonnousu ei ole hyväksi voimistelumenestykselle. Pirkan paras ystävä Utu on laihtunut paljon viimeisen vuoden aikana, ja jättää usein lounaan koulussa väliin. Utu on innoissaan laihtumisesta, mutta Pirkka on huolissaan, että Utu saattaisi sairastua anoreksiaan. Utun vanhemmat eivät pidä kiinni ruokailuajoista ja näyttävät kieltävän ongelman. He ovat pikemminkin innoissaan hänen hyvästä voimistelumenestyksestään. Pitäisikö Pirkan kertoa epäilyistään jollekin aikuiselle vai vaarantaako hän näin ystävyytensä Utun kanssa?”

Logo FI PNG White.png
UM_merkki_musta_RGB.png

Ulkoministeriö

bottom of page