top of page

Vaikuttajakampanjat menestyivät

Yhteistyö vaikuttajamarkkinointiin erikoistuneen PING Helsinki -toimiston kanssa toi vaikuttajakampanjoihin strategian, monipuoliset vaikuttajat ja perusteelliset analysointipalvelut. Samanarvoinen elämäni -hanke teki toimiston kautta vuonna 2022 yhteistyötä yhteensä kolmen eri vaikuttajatilin kanssa.


Alkusyksystä muotoilimme yhteistyössä PING Helsingin kanssa kampanjalle tavoitteet. Halusimme saada nuoret pohtimaan eriarvoisuutta ja sen vähentämistä sekä herättää nuorissa halu ryhtyä itse vähentämään eriarvoisuutta ihan vaikka omassa lähipiirissään tiedon ja myötätuntoisen asenteen kautta. Lisäksi toivoimme, että nuoret kiinnostuisivat globaalista vastuusta ‒ ainakin tiedostamalla paremmin, millaisissa oloissa esimerkiksi kehitysmaissa eletään.

Yhteiskunnallista vastuuta ja vaikuttavuutta korostavalla toimistolla on verkostossaan useita vaikuttajia, jotka haluavat omilla sosiaalisen median tileillään vaikuttaa yhteiskunnallisiin asioihin. PING Helsinki esitteli meille noin kymmenen eri vaikuttajatiliä ja kunkin tilin kattavuudet, kohderyhmät ja kampanjoiden hinnat. Näistä valitsimme kolme tiliä: Mixed Finns, Proxyrod ja Tutkiva vaikuttaja Misscheyenne. Yhteistyökampanjat näkyivät vaikuttajien tileillä lokakuusta joulukuuhun vuonna 2022. Jokaisessa postauksessa luki, että ne on tehty yhteistyössä @samanarvoinenelamani ja @suomencaritas kanssa.


Eriarvoisuutta voi sanoittaa usealla eri tavalla


Mixed Finns eli Priska Niemi – Sampan ja Alice Jäske sekä Proxyrod eli Rodanny Mua julkaisivat tileillään myös ennakkokysymykset lokakuussa. He halusivat tietää, mikä heidän seuraajiensa mielestä aiheuttaa eriarvoisuutta, miten eriarvoisuus näkyy Suomessa ja mitä ihmiset voivat tehdä itse vähentääkseen eriarvoisuutta. Proxyrodin ja Mixed Finns -yhteisön tileillä lähes jokainen vastannut oli sitä mieltä, että Suomessa on eriarvoisuutta ja huomannut eriarvoisuutta. Noin kolme neljäsosaa vastaajista oli sitä mieltä, että eriarvoisuus on kasvussa.

Mixed Finns -tilillä vastaajien mielestä suurimmat eriarvoisuutta aiheuttavat asiat olivat köyhyys tai vähemmistöön kuuluminen ja koulutuksen puute tai lukutaidottomuus. Heidän seuraajansa näkivät, että eriarvoisuutta voi vähentää esimerkiksi ottamalla antirasistinen työote käyttöön, kouluttamalla opiskelijoita, äänestämällä, tukemalla vähemmistöjä ja kouluttautumalla itse.

Vaikuttajakampanjaan liittyi marraskuussa vielä Tutkiva vaikuttaja @missccheyenne. Hänen postauksissaan pohdittiin, mitä eriarvoisuus on ja pyydettiin seuraajien ajatuksia eriarvoisuudesta.


Erityyppiset vaikuttajat lisäsivät näkyvyyttä


Vaikuttajakampanja oli menestys. Vaikuttajat julkaisivat yhteensä 52 postausta. Ne tavoittivat yhteensä 972 300 ihmistä. Postauksen näyttökertoja oli 1,5 miljoonaa. Instagram-postausten uniikkeja katselukertoja oli vaikuttajien tileillä 453 000. Postausten näkijöistä 73 prosenttia oli naisia, joista suurin osa asuu Suomessa. Kommentteja postauksiin tuli yhteensä 578 kappaletta.

Tutkiva vaikuttaja @missccheyenne julkaisi instagramtilillään yhteensä seitsemän postausta. Tilin postaukset saivat yhteensä 2 200 tykkäystä, jakoa tai kommenttia ja ne tavoittivat yhteensä 62 300 ihmistä.


Mixed Finns julkaisi marraskuussa yhteensä 26 postausta. Ne saivat yhteensä 1600 sitoutumista ja tavoitti yhteensä 22 000 ihmistä. Eräässä postauksessa oli esillä Sylvia Duckworhin kehittämä etuoikeuskehä, joka auttaa hahmottamaan eriarvoisuuden monimutkaisuutta. Monet kommentoijat pitivät sitä hyvänä välineenä eri ihmisten etuoikeuksien hahmottamisessa.

Seurantakyselyssä Mixed Finns -tilin vastaajat kokivat parhaimmaksi keinoksi vähentää eriarvoisuutta sekä oman että muiden tietoisuuden lisäämisen ja äänestämisen. Monet vaikuttajien seuraajat olivat tehneet jotain eriarvoisuuden vähentämiseksi.


Parhaiten yleisöä tavoittivat @proxyrod -tilin postaukset. Rodanny Mua julkaisi marraskuussa yhteensä 19 yhteistyöpostausta joko instagramissa tai tik tokissa. Ne saivat 47 800 sitoutumista eli tykkäystä, kommenttia tai jakoa ja ne tavoittivat yhteensä 887 800 ihmistä hänen tileillään. Proxyrod -tilin postausvideot olivat humoristisia ja niissä vertailtiin suomalaista ja kamerunilaista koulumatkaa tai joululahjoja. Proxyrodin videot herättivät ilahtunutta palautetta ja saivat paljon nauruhymiöitä. Katsojiin vetosi, miten kulttuurieroista voi kertoa hauskasti.

Postausten ilmestymisen jälkeisessä kyselyssä Proxyrodin seuraajat kokivat, että he saivat uusia ajatuksia eriarvoisuudesta ja monet olivat tehneet jotain itse eriarvoisuuden vähentämiseksi. Parhaimpia keinoja eriarvoisuuden vähentämiseksi he näkivät tietoisuuden lisäämisen ja äänestämisen.


Vaikuttajat toivat uusia seuraajia myös Samanarvionen elämäni -hankkeelle. Vaikuttajakampanjoiden aikana hankkeen omat sometilit saivat uusia seuraajia. Vaikuttajapostaukset lisäsivät instagram-tilin seuraajia 60-80 seuraajan verran.Kommentare


bottom of page