top of page

Eriarvoisuus ja sen vähentäminen esillä vaikuttajien kanavilla

Päivitetty: 27. lokak. 2022

Tänään kannattaa hakeutua kahdelle eri instagram kanavalle ja katsoa, miten Mixed Finns -yhteisö tilillä @mixedfinns ja Rodanny Mua tilillään @proxyrod käsittelevät eriarvoisuutta ja sen vähentämistä yhteistyössä Samanarvoinen elämäni -hankkeen kanssa.

Mixed Finns -yhteisön Priska Niemi-Sampan ja Alice Jäske avaavat postauksessaan käsitteitä eriarvoisuus, etuoikeudet, myötätunto ja valkoisen pelastajan syndrooma.

”Me Mixed Finnsillä jaamme eriarvoisuuteen ja rasismiin liittyvää käsitteistöä yleistajuisesti ja lähestyttävästi, jotta mahdollisimman moni pystyisi osallistumaan yhteiskunnalliseen keskusteluun”, Priska ja Alice kertovat.


Rodannyn video puolestaan liittyy kouluun lähtöön.

”Julkaisen hauskan tositarinan siitä, kuinka minulla oli tapana kamppailla kouluun ollessani lapsi. Vertaan lapsuuttani siihen, kuinka erilaista täällä Suomessa on”, hän kertoo.

Priska, Alice ja Rodanny pitävät Samanarvoinen elämäni -hankkeen kuvia ja pohdintamateriaaleja tärkeinä.

”Meistä jokaisen olisi hyvä pysähtyä hetkeksi miettimään pohdintatehtävissä nostettuja teemoja ja oppia niistä lisää. Uskomme siihen, että ymmärryksen lisääminen aiheesta ja omien etuoikeuksien tarkastelu herättää myötätuntoista toimintaa ja halua purkaa eriarvoisuutta”, Priska ja Alice sanovat.

Rodanny puolestaan näkee, että materiaalit lisäävät tietoisuutta omasta ja muiden elämästä.

”Sen jälkeen on mahdollista tehdä hyviä päätöksiä ja vaikuttaa yhteiskuntaamme pieninkin mahdollisin tavoin”, Rodanny sanoo.


Joka päivä on uusi mahdollisuus vähentää eriarvoisuutta


Vaikuttajat näkevät, että eriarvoisuutta on mahdollista vähentää. Rodannyn mielestä eriarvoisuuden vähentämistä kannattaa ajatella joka päivä. Pienetkin teot riittävät:

”Kannattaa olla ystävällinen, empaattinen, tukea ja rohkaista tasa-arvoista elämäntapaa yhteiskunnassamme ja maailmassa”, hän sanoo.

Priskan ja Alicen mielestä yksilötasolla on tärkeää ensin tunnistaa omat etuoikeudet ja sen jälkeen purkaa eriarvoisuutta aktiivisesti omalla toiminnallaan, vaikkapa omassa yhteisössä.

”Voi esimerkiksi miettiä sitä, otetaanko kaikkien tarpeet huomioon omassa opiskeluyhteisössä tai työpaikalla. Globaalilla tasolla tarvitaan myös ensin ymmärryksen lisäämistä siitä, mitkä asiat vaikuttavat eriarvoisuuteen maiden välillä. Tämän jälkeen on helpompaa esimerkiksi ohjata erilaisia resursseja eriarvoisuutta purkavaan työhön ja nostaa keskusteluun eriarvoisuuden globaaleja kysymyksiä omissa yhteisöissään” he sanovat.


Vaikuttajat tekivät ennakkokyselyt seuraajilleen jo syyskuussa. Silloin he kysyivät tileillään eriarvoisuudesta. Monet heidän seuraajistaan kokevat itse olevansa eriarvoisessa asemassa ja näkevät, että Suomessa on eriarvoisuutta. Monet pelkäävät eriarvoisuuden lisääntyvän. Vaikuttajien seuraajat kokivat, että eriarvoisuutta voi vähentää. Keinoina tähän on seuraajien mielestä esimerkiksi koulutus, äänestäminen ja muiden ihmisten tukeminen.


Ensimmäiset postaukset näkyvät tileillä @mixedfinns Instagram storyssa ja feedissä ja @proxyrod Instagram reelsissä ja Tik tokissa 19.10.2022 ja uudet postaukset näkyvät 3.11. samojen tilien Instagram storyssa.

Vaikuttajakampanja toteutetaan yhdessä vaikuttajaviestintään erikoistuneen PING Helsingin kanssa.

Comments


bottom of page